Instrukcja SELECT służy do pobierania danych z bazy danych np. rekordów z tabel.

Składnia SELECT

Składnia polecenia SELECT wygląda jak poniżej:

SELECT
  aliast_tabeli.kolumna_1 AS "nagłówek kolumny 1"
 , aliast_tabeli.kolumna_2 AS "nagłówek kolumny 2"
  ...
 , aliast_tabeli.kolumna_n AS "nagłówek kolumny n"
FROM nazwa_tabeli alias_tabeli
WHERE
<sekcja z warunkami where>;

Przykładowe zapytanie SELECT

SELECT
  a.miasto as "Miasto"
 , a.ulica as "Ulica"
FROM adres a
WHERE a.miasto = 'Warszawa';

Zamiast wypisywać listę kolumn można wskazać znacznik “*” jak w przykładzie:

SELECT
  *
FROM adres a
where a.miasto = 'Warszawa;

Przykład SELECT

Przygotowanie danych

CREATE TABLE ADRES (
  MIASTO VARCHAR2(100 CHAR)
 , ULICA VARCHAR2(100 CHAR)
);

INSERT INTO ADRES (MIASTO, ULICA) VALUES ('Warszawa', 'Grunwaldzka');
INSERT INTO ADRES (MIASTO, ULICA) VALUES ('Warszawa', 'Al. Jerozolimskie');
INSERT INTO ADRES (MIASTO, ULICA) VALUES ('Wrocław', 'Jana Pawła II');
COMMIT;

SELECT

SELECT
  a.miasto as "Miasto"
 , a.ulica as "Ulica"
FROM adres a
WHERE a.miasto = 'Warszawa';

oraz wynik:

sql select

Dokładniejszy opis instrukcji SELECT znajdziesz w kursie SQL: SELECT FROM

 • Jeśli chcesz być na bieżąco obserwuj mój profil na: Facebooku

 • Kursy dla średniozaawansowanych, optymalizacji SQL i działania bazy Oracle: Kurs Oracle SQL