Oracle ROWID

Oracle ROWID

Wiersze w tabelach bazy danych Oracle zorganizowane są w “listę” gdzie każdy rekord ma swój unikalny adres w obrębie całej bazy danych. Adres ten to ROWID który definiuje dokładne miejsce przechowywania rekordu w obszarze bazy danych. Dzięki temu, że ROWID przechowuje bezpośredni adres rekordu w bazie danych jest najszybszym sposobem dostępu do danych w tabeli.