SQL JOIN

W SQL JOIN służy do łączenia tabel. W SQL operacja JOIN jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji pozwalającą korzystać z danych podzielonych między różne tabele. W tym kursie poznasz: Składnię JOIN w SQL Przykłady JOIN Przykłady JOIN wielu tabel Ten kurs jest częścią cyklu Kurs SQL Przygotowanie bazy danych Aby pokazać …

Oracle ROWID

Wiersze w tabelach bazy danych Oracle zorganizowane są w “listę” gdzie każdy rekord ma swój unikalny adres w obrębie całej bazy danych. Adres ten to ROWID który definiuje dokładne miejsce przechowywania rekordu w obszarze bazy danych. Dzięki temu, że ROWID przechowuje bezpośredni adres rekordu w bazie danych jest najszybszym sposobem dostępu do danych w tabeli.