Index Join Scan jest łączeniem wielu indeksów, które razem zwracają wszystkie kolumny wymagane przez zapytanie. Baza danych nie musi uzyskiwać dostępu do tabeli, ponieważ wszystkie dane są pobierane tylko z indeksów.

Ten wpis jest częścią Kurs Oracle SQL

Aby wywołać Index Join Scan należy:

 • W zapytaniu wykorzystać tylko kolumny będące w indexach
 • Na tabeli muszą być założone przynajmniej dwa indexy
 • Koszt łączenia indexów musi być mniejszy niż koszt pobrania danych z tabeli

Działanie Index Join Scan

Join Index Scan polega na skanowaniu wielu indeksów, a następnie łączeniu haszującym po ROWID uzyskanych z tych skanów, aby zwrócić wiersze wyników. Podczas tego typu skanowania zawsze unika się dostępu do tabeli. Algorytm działania skanowania:

 • Przeskanuj index1 w celu wybrania odpowiadających wierszy
 • Przeskanuj index2 w celu wybrania odpowiadających wierszy
 • Połącz indexy po rowid
 • Zwróć wynik

Dane testowe

Skoro wiemy jak działa skanowanie, przygotujmy dane testowe a więc tabelę:

CREATE TABLE TEST_TABLE (
  ID NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
 , FOO NUMBER
 , BAR NUMBER
 , CONSTRAINT ID_PK PRIMARY KEY (ID)
);

Uzupełnijmy ją danymi:

BEGIN
 FOR I IN 0 .. 100000
 LOOP
  INSERT INTO TEST_TABLE (
    FOO
   , BAR
  ) VALUES (
    DECODE(MOD(I, 1000), 1, MOD(I, 77), NULL)
   , DECODE(MOD(I, 1000), 1, MOD(I, 21), NULL)
  );
 END LOOP;
END;
/

COMMIT;

Powyższy skrypt doda 100 tyś. rekordów z czego tylko 0.1% będzie posiadać wartości w kolumnie FOO i BAR.

Przeliczmy statystyki tabeli:

EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS('FOO', 'TEST_TABLE');

Index Join Scan

Skoro przygotowaliśmy już dane możemy przystąpić do utworzenia dwóch prostych indexów:

CREATE INDEX TEST_TABLE_BAR_IDX ON TEST_TABLE(BAR);
CREATE INDEX TEST_TABLE_FOO_IDX ON TEST_TABLE(FOO);

Utworzyliśmy dwa indexy na tabeli TEST_TABLE. Jeden na kolumnie FOO i jeden na kolumnie BAR.

Mając już te dwa indeksy możemy spróbować napisać zapytanie które wykorzysta Index Join Scan np.

SELECT
  FOO
 , BAR
FROM TEST_TABLE
WHERE 1 = 1
 AND FOO IS NOT NULL
 AND BAR IS NOT NULL;

Oraz plan:

Full Table Scan

Patrząc po zapytaniu jest potencjał do wykorzystania indexów. Zapytanie wykorzystuje tylko kolumnę FOO i BAR na których są indexy. Co więcej, nałożone zostały ograniczenia IS NOT NULL dodatkowo powinno zwiększyć prawdopodobieństwo wykorzystania indexów. Niestety nie w tym przypadku. Wynika to z faktu, że koszt przeskanowania każdego z indexów oraz ich joinowania jest na tyle wysoki, że bazie łatwiej jest przeszukać całą tabelę i ją przefiltrować.

Istnieje możliwość wymuszenia wykorzystania tego typu indexu przy użyciu hinta /*+ INDEX_JOIN(TEST_TABLE)*/ dla powyższego zapytania:

SELECT /*+ INDEX_JOIN(TEST_TABLE)*/
  FOO
 , BAR
FROM TEST_TABLE
WHERE 1 = 1
 AND FOO IS NOT NULL
 AND BAR IS NOT NULL;

oraz plan:

wykorzystanie hinta INDEX_JOIN

Jak widzimy, na powyższym planie zapytania zdecydowana część kosztu wynika z joinowania.

Spróbujmy więc napisać zapytanie w którym optymalizator bez naszej podpowiedzi wybierze index_join jako optymalny sposób skanowania:

SELECT
  FOO
 , BAR
FROM TEST_TABLE
WHERE 1 = 1
 AND FOO > 1
 AND BAR = 1

Oraz plan zapytania:

Index Join Scan

Widzimy znaczny spadek kosztu zapytania oraz wykorzystanie INDEX JOIN SCAN. W tym przypadku baza danych wykorzystała ten typ skanowania ponieważ koszt łączenia indexów był mniejszy niż koszt czytania danych z tabeli. Różne eksperymenty pokazały, że jest to kluczowy wskaźnik do użycia tego typu skanowania.

Gdy mamy index który pokrywa dużą część kolumny najczęściej wtedy baza zamiast index_join zastosuje odwołanie do tabeli. Spowodowane jest to faktem, że index przechowuje ROWID rekordu po którym baza bardzo szybko uzyskuje dostęp do rekordu w tabeli. Z tego powodu aby wykorzystać index_join potrzebujemy ograniczeń na obu indexach aby uzyskać względnie niewielką ilość rekordów.

Podsumowanie

 • Koszt dostępu do indexu musi być mniejszy niż do tabeli
 • Potrzebujemy ograniczeń na obu indeksach
 • Aby wymusić użycie skanowania należy wykorzystać hint: INDEX_JOIN
 • Jeżeli chcesz znaleźć więcej kursów dla średniozaawansowanych oraz poznać zasady optymalizacji zapytań zapoznaj się z pozostałymi kursami, sprawdź: Kurs Oracle SQL
 • Jeżeli chcesz poznać podstawy baz danych i kurs dla początkujących w SQL odwiedź Kurs SQL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *